Och så var det det här med integritet på nätet…

Efter att idag ha lyssnat på Kristina Alexandersson, chef på Webbstjärnan, och Jessica Helin från myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tänker jag på hur det egentligen är i skolan. I verkligheten liksom. Jag har inte svårt att tro på de siffror som presenteras. Att exempelvis 64% av eleverna i MSB´s undersökning om informationssäkerhet i skolan svarar att de har ett och samma lösenord på flera ställen på internet, och att 77% inte vet vad säkerhetskopiering är. Så lite som 22% av eleverna skulle prata med sin lärare om de upptäckte något farligt på nätet. Däremot skulle hela 81% prata med en förälder. Vilket får mig att tänka att det här är ett ansvar som inte enbart kan ligga på skolan.

20131125-223150.jpg
Jag tycker att det är pinsamt och lite skrämmande att vi är många som förbiser att undervisa om detta samtidigt som vi i stort sett har integrerat digitala verktyg i undervisningen.

Vad är det som gör att 91% av tillfrågade skolledare menar att det avsätts tid för detta arbete medan 38% av lärarna menar det samma? Eftersom jag är på lärarsidan av statistiken har jag väl min bild av det hela och helt klart för mig är att på de tre skolor jag har arbetat tycker jag inte att vi jobbat med detta i någon större utsträckning och det beror, tror jag på två saker. Dels finns inte tiden utlagd på schemat och man tycker inte sig ha tid med detta på bekostnad av ämnesstoffet, dels tror jag att många lärare själva känner sig osäkra på frågorna. Framför allt det sista, man vet inte hur och vad man ska undervisa.

Jessica Helin presenterade i sin föreläsning ett material att använda sig av i skolan ISA.

20131125-224240.jpg

20131125-224248.jpg
MSB.se/skola/isa
Även om det är avsett för yngre barn går det bra att använda diskussionsfrågorna även på äldre elever.

Webbstjärnan har också resurser till stöd för lärare, och det visste jag väl om tidigare men att utbudet var så stort hade jag inte en aning om. Resurserna finns ju. Ska vi inte bara enas om att börja jobba med det här i skolan?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s